browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: listopad 2014

2011 – 1 – Węgry – Rumunia – Satu Mare > Bixad

7260 km wspaniałej podróży Marka i Iwonki    Część  1 Węgry i początek Rumunii   No , wreszcie ruszyliśmy. Nie o czwartej a o ósmej , jeden nocleg mniej. Droga prosta spokojna, ruch mimo piątku minimalny, lubię tak jeździć szczególnie w nocy. Spokojne mijam Rzeszów, Barwinek, Preszow, Koszyce, jeszcze kawałek i jestem w Miszkolcu. Słoneczko … Continue reading »

Categories: Urlop 2013 | Możliwość komentowania 2011 – 1 – Węgry – Rumunia – Satu Mare > Bixad została wyłączona